Zasady użytkowania serwisu i polityka prywatności

ALL-PUMPS

Pompy zębate

Niezawodność, stała wydajność, prosta obsługa

ALL-PUMPS

Pompy śrubowe

bezzaworowa konstrukcja, możliwość zmiany
kierunku przepływu, cicha praca i żywotność

ALL-PUMPS

Pompy membranowe

Kompaktowa budowa, uniwersalność zastosowań

ALL-PUMPS

Pompy wirowe

Zwarta konstrukcja, mała awaryjność,
niskie koszty eksploatacji

ALL-PUMPS

Pompy krzywkowe

Najwyższa higieniczność, wysoka sprawność i niezawodność

Phone

Zostaw numer, oddzwonimy!

×

Oddzwonimy do Ciebie!

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie w ciągu dwóch godzin (w dni robocze od 8.00 do 16.00).

Wybierz województwo:

Wiedza i doświadczenie

Nasi inżynierowie pracują dla zaspokojenia Państwa indywidualnych potrzeb. Ich wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom oferowanych rozwiązań.

Czołowi producenci

Dostarczamy urządzenia produkcji czołowych światowych producentów - jedynie tych z dużym doświadczeniem i bogatym zapleczem produkcyjnym - takich jak All-Flo, Nova Rotors, Tuthill, Victor, Ampco Pumps, Ragazzini, MPUMPS, Salvatore Robuschi i innych.

Najwyższy poziom usług

Wysoki poziom świadczonych przez nas usług potwierdzają opinie naszych dotychczasowych klientów, wśród których znajdują się czołowe firmy z różnorodnych branż i dziedzin działające na rynku.

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy Informacje dla użytkowników, określające zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.all-pumps.pl (zwaną dalej "Stroną Internetową").

ALL PUMPS  Dobromir Barański, zachęcając wszystkich Użytkowników do korzystania ze Strony Internetowej, równocześnie uprzejmie prosi o zapoznanie się z poniższymi Informacjami oraz respektowanie przedstawionych tam zasad dla dobra wszystkich Użytkowników Internetu.

 1. Strona Internetowa jest prowadzona przez firmę ALL PUMPS  Dobromir Barański z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Marii Rodziewiczówny 13, zwaną dalej All-Pumps.
 2. All-Pumps dołoży wszelkich starań, aby dostęp do Strony Internetowej był ciągły, bez zbędnych przerw i zakłóceń, jednak nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności Strony Internetowej, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru.
 3. All-Pumps zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do Strony Internetowej, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich Użytkowników, w takim zakresie, jaki będzie uważał za stosowny według własnego uznania. Okres ograniczenia, zawieszenia albo zamknięcia Strony Internetowej, w całości bądź części jest ustalany przez All-Pumps.
 4. All-Pumps na bieżąco aktualizuje informacje oraz materiały zawarte publikowane na Stronie Internetowej, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie All-Pumps zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.
 5. Treść Strony Internetowej, w tym wszelkie materiały tam opublikowane, jak również ustawienia odsyłaczy do innych stron internetowych (linków) oraz formy prezentacji, stanowią wyłączną własność All-Pumps i/lub innych podmiotów związanych w jakikolwiek sposób ze All-Pumps i są prawem chronione, w szczególności odpowiednimi postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
 6. O ile w sposób wyraźny nie wskazano inaczej, Użytkownik Strony Internetowej ma prawo przeglądać Stronę Internetową oraz drukować i/lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej Stronie wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem zachowania na wydrukach bądź zapisanych plikach informacji o prawach autorskich i innych prawach przysługujących All-Pumps oraz innym uprawnionym podmiotom związanym w jakikolwiek sposób ze All-Pumps.
 7. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na Stronie Internetowej stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać treści zawartych na Stronie Internetowej w żaden sposób i na żadnym dostępnym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 9. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem, że All-Pumps, ani żadna z innych uprawnionych osób udostępniających na Stronie Internetowej stosowne treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu i/lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Strony Internetowej, z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej, bądź innych stron dostępnych przez odsyłacze (linki) ze Strony Internetowej, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez All-Pumps w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez Użytkownika Strony Internetowej, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami. Wyłączenie odpowiedzialności All-Pumps odnosi się również do działań i/lub zaniechań osób trzecich w żaden sposób nie związanych ze All-Pumps.
 10. Użytkownik Strony Internetowej, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Strony Internetowej lub w systemie służącym do przesyłania Strony Internetowej, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.
 11. Treści zamieszone na Stronie Internetowej nie stanowią ofert sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na Stronie Internetowej i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 12. Ponadto, All-Pumps informuje, iż wszelkie rozwiązania praktyczne zaprezentowane na Stronie Internetowej, mogą nie być jednakowo skuteczne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Porady, które zostały zaprezentowane przez All-Pumps powinny być szczegółowo analizowane i porównywane z konkretnym, własnym przypadkiem. Informacje opublikowane na Stronie Internetowej mają charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystane w procesie projektowym konkretnych obiektów ani też stanowić podstawy do oceny wykonanych systemów i/lub robót.
 13. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Działanie takie stanowić może dla All-Pumps podstawę do natychmiastowego zamknięcia Strony Internetowej dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.
 14. All-Pumps zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższych Informacji według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmian, albo nowego tekstu w całości, na Stronie Internetowej. Zamieszczenie na Stronie Internetowej nowej Informacji bądź zmian w treści dotychczasowej będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem Użytkownika. Przyjmuje się, że Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej akceptuje bez zastrzeżeń aktualną treść Informacji.
 15. W sprawach niewymienionych i nieuregulowanych powyżej, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Firmą ALL PUMPS  Dobromir Barański, zwana dalej All-Pumps, operator strony www.all-pumps.pl, informuje, że bez zgody Użytkownika nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych, żadnych danych uzyskanych w trakcie korzystania ze strony www.all-pumps.pl (zwanej dalej "Stroną Internetową").
 2. All-Pumps gwarantuje, że Użytkownik Strony Internetowej pozostaje anonimowy tak długo, jak tylko będzie sobie tego życzył. Technologie użyte na Stronie Internetowej umożliwiają zachowanie anonimowości oraz, w przypadku ujawnienia danych, wykorzystanie ich tylko do celów, w jakich zostały ujawnione.
 3. Ujawnianie danych Użytkownika może nastąpić tylko w sytuacjach, gdy Użytkownik będzie miał życzenie ujawnienia swoich danych. W szczególności prośba o ujawnienie danych może nastąpić w przypadku zamawiania usług i/lub produktów oferowanych poprzez Stronę Internetową. Użytkownik, chcąc zamówić daną usługę i/lub produkt oferowane poprzez Stronę Internetową, wypełnia odpowiedni formularz zamówienia i podaje tam dane, które są potrzebne do zamówienia danej usługi i/lub produktu. Oprócz danych podstawowych, All-Pumps może prosić Użytkownika o podanie danych dodatkowych, wprost niezwiązanych z zamawianymi usługami i/lub produktami, jednak ułatwiających kontakt z Użytkownikiem i/lub umożliwiających lepsze sformułowanie oferty handlowej bądź oczekiwanych informacji. Podanie danych do uruchomienia usługi oraz danych dodatkowych jest całkowicie dobrowolne. Zakres danych potrzebnych do uruchomienia danej usługi oraz sposób ich wykorzystania będzie każdorazowo podawany w formularzu zamówienia konkretnej usługi i/lub produktu.
 4. Na Stronie Internetowej All-Pumps wykorzystuje technikę plików typu "cookies". Plik typu "cookie" (zwany także "ciasteczkiem") jest niewielkim plikiem tekstowym z informacją, zapisywany przez serwer All-Pumps na komputerze użytkownika. Taką informację serwer firmy All-Pumps może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze Stroną Internetową z danego komputera. Korzystanie z techniki plików typu "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na Stronie Internetowej technika "cookies" pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Strony Internetowej jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik "cookie" jest automatycznie usuwany z komputera Użytkownika.
 5. Dane pozyskane z analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, dotyczących oglądalności Strony Internetowej oraz do administracji serwerem.
 6. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki (linki) znajdują się na Stronie Internetowej, jest regulowana osobnymi postanowieniami zawartymi na wskazanych stronach zewnętrznych.

Najczęściej wybierane pompy przemysłowe z naszej oferty

Kontakt

E-mail: biuro@all-pumps.pl
tel. 511 400 301

Adres

ALL-PUMPS Dobromir Barański
ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom
NIP: 969-112-01-47

Linkedin